REDOVNA SKALA NAGRADNIH BODOVA

IZNOS RAČUNA  U KN

BROJ DOBIVENIH  BODOVA

VRIJEDNOST DOBIVENIH  BODOVA U KN

5-19

1

1 kn

20-29

2

2 kn

30-39

3

3 kn

40-49

4

4 kn

50-59

5

5 kn

60-69

6

6 kn

70-79

7

7 kn

80-89

8

8 kn

90-99

9

9 kn

100-109

10

10 kn

110-119

11

11 kn

*

 *

 *

*Za svakih 10 kn kupnje, Korisnik na svoj korisnički račun dobiva 1 bod = 1 kn.

Ovim općim uvjetima i pravilima uređuje se vaše korištenje softverske mobilne loyalty aplikacije „Foodie“ koja je u funkciji nagrađivanja vjernosti kupaca (dalje u tekstu: Loyalty aplikacija). Nositelj loyalty aplikacije je trgovačko društvo Avenija d.o.o. (dalje u tekstu: Foodie). Ova Loyalty aplikacija osmišljena je kao interaktivni program vjernosti koji se veže uz konzumaciju u Foodie restoranima na hrvatskom tržištu.

PRISTUP APLIKACIJI

Loyalty aplikaciji se pristupa dobrovoljno, preuzimanjem aplikacije s Google Play i Apple Store poslužitelja. Preuzimanjem i registriranjem u Foodie Loyalty aplikaciju, Korisnik potvrđuje da nije mlađi od 16 godina. Sve pogodnosti iz Loyalty aplikacije ostvaruju se putem iste. Pristupanjem Loyalty aplikaciji, prikupljaju se, obrađuju i međusobno prosljeđuju osobni podaci Korisnika koje on dobrovoljno navede u prijavnom formularu Loyalty aplikacije te podatke o njegovim kupnjama u Foodie restoranima u svrhu omogućavanja pogodnosti koje pruža loyalty program te u svrhu marketinške komunikacije Foodie ponude i sukladno odluci Uprave ponude ostalih ugostiteljskih objekata u grupaciji Victus Group.

Korisnik je također upoznat s pravom da u svakom trenutku opozove svoju suglasnosti. Opoziv izjave o suglasnosti zabranjuje daljnju obradu osobnih podataka Korisnika te je upoznat da u slučaju opoziva prestaje biti korisnikom Loyalty aplikacije i ne može više koristiti predviđene pogodnosti.

Upoznat je s pravom da se u svakom trenutku može usprotiviti obradi njegovih osobnih podataka u svrhe marketinga u kojem slučaju se njegovi podaci više neće koristiti u tu svrhu. Foodie Loyalty aplikacija nudi članovima programa vjernosti isključivo pogodnosti te ne stvara nikakvu obvezu za korisnika, a naročito ga ne obvezuje na kupnju.

Foodie može u bilo kojem trenutku, bez posebne obavijesti i bez navođenja razloga obustaviti Loyalty aplikaciju. Foodie Loyalty aplikaciji moguće je pristupiti samo jednom putem istog mobilnog uređaja te nije moguće višestruko koristiti pogodnost predviđenu za pristupanje aplikaciji. Svi Korisnici koji preuzmu loyalty aplikaciju registriraju se putem maila i ispunjavaju tražene podatke u polja predviđena za navedeno unutar aplikacije.

Potrošnjom prvih 100 kn svaki novi korisnik loyalty programa će kao poklon dobiti 20 bodova na račun, ovu pogodnost moguće je iskoristiti samo jednom. Iskorištavanje bodova bitno je naglasiti Foodie osoblju pri dolasku na blagajnu i prikazivanju loyalty aplikacije i kôda loyalty aplikacije.

Svi detalji o daljnjem prikupljanju i iskorištavanju bodova kao i važeća skala istih, navedeni su i objašnjeni pod točkom „Korištenje“. Svojim pristankom Korisnik potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima i pravilima mobilne loyalty aplikacije te da iste u cijelosti prihvaća.

KORIŠTENJE

Loyalty aplikacija nije prenosiva te ne predstavlja sredstvo plaćanja. Loyalty aplikacija ne obvezuje korisnika na kupnju. Korisnik Loyalty aplikacije ima pravo prikupljati i iskorištavati Foodie Loyalty bodove uz predočenje jedinstvenog identifikacijskog kôda (korisničkog kôda) prije ispostave računa pokazivajući osoblju Foodie restorana kôd, koji vrijedi u svim Foodie restoranima u Hrvatskoj. Za svakih potrošenih 10 kn za kupnju proizvoda iz Foodie asortimana, sukladno redovnoj skali nagradnih bodova korisnik ostvaruje pravo na jedan (1) Foodie Loyalty bod. Ovo pravilo se ne odnosi jedino na Posebne ponude - preporuke restorana, Meni 1, Meni 2, Meni 3, Gablec, Marendu, Ponudu dana i Dječji meni, a koji su navedeni na lokaciji i u cjeniku, čiji iznos prelazi 40 kn, na njih ostvaruje maksimalno 2 boda, bez obzira na iznos cijene istog.

U razdoblju mjesec dana od dana registracije Foodie sve nove korisnike aplikacije dodatno nagrađuje te za svakih potrošenih 50 kuna sukladno skali koja vrijedi u promotivnom razdoblju Korisnik ostvaruje pravo na dva (2) Foodie Loyalty boda.

Prikupljeni bodovi se zbrajaju. Korisnik prikuplja bodove sukladno postavljenoj skali na cjelokupni asortiman Foodie restorana, osim na posebne ponude navedene ranije, a na koje vrijedi 2 boda bez obzira na količinu (Foodie restoran zadržava pravo promjene bodovne skale za posebne ponude). Svi neiskorišteni bodovi u toku jedne kalendarske godine, prenose se u novu godinu. U slučaju prestanka postojanja Loyalty aplikacije, Foodie nije obvezan ni na koji način nadoknaditi prikupljene, a neiskorištene bodove. Prikupljene bodove Korisnik može zamijeniti za željene proizvode iz ponude Foodie restorana. Prilikom iskorištavanja bodova, Korisnik može iskoristiti bodove najviše do visine 1 kn izdanog računa, odnosno njegov račun za kupljeni proizvod/izvršenu uslugu sukladno zakonskoj regulativi ne može iznositi manje od 1,00 kn.

(Primjer: Korisnik ima 20 bodova koje želi iskoristiti prilikom svoje narudžbe. Narudžba je u visini 15 kn, Korisnik može najviše iskoristiti 14 bodova, odnosno njegov račun za navedeno će iznositi 1,00 kn, a na Korisnikovom Foodie Loyalty računu ostaje 6 neiskorištenih bodova kojima se pribrajaju bodovi dobiveni putem njegove nove transakcije sukladno redovnoj/promotivnoj skali bodova). Pojedinosti o aktualnim pogodnostima u Loyalty programu vjernosti dostupne su putem obavijesti koje će stizati u kategoriji „Posebne ponude“ putem istoimene mobilne aplikacije i biti vidljive svim Korisnicima iste. Nagradni bodovi dodjeljuju se sukladno skali koja vrijedi u trenutku obavljanja same kupnje u bilo kojem Foodie restoranu u Hrvatskoj.