"Ne možeš fulat s carbonarom. Uvijek fina!"

Nikolina V.