PREUZIMANJEM I REGISTRACIJOM U FOODIE LOYALTY APLIKACIJU POTVRĐUJEM DA SAM SUGLASAN/SUGLASNA S PRIMJENOM DOLJE NAVEDENIH PRAVILA O KORIŠTENJU APLIKACIJE I ZAŠTITI PODATAKA.

Ova pravila o zaštiti privatnosti propisuje korištenje mobilne softverske aplikacije Foodie Loyalty aplikacije koja je u vlasništvu tvrtke Avenija d.o.o. (u daljnjem tekstu: „Foodie“). Aplikaciju je za Foodie izradila tvrtka Integrirani poslovni sustavi d.o.o Foodie Loyalty aplikacija ima funkciju Foodie programa vjernosti. Foodie Loyalty aplikaciji pristupam dobrovoljno svojom registracijom u istu. Pogodnosti iz programa vjernosti ostvarujem putem Foodie Loyalty aplikacije. Preuzimanjem i registracijom u ovu aplikaciju potvrđujem da nisam mlađi/mlađa od 16 godina te da pristajem na to da se moji podaci automatski prikupljaju i obrađuju sukladno Pravilima o zaštiti podataka i svakoj izmijenjenoj i/ili dopunjenoj verziji Pravila o zaštiti podataka. „Obrada“ znači korištenje kolačića na računalu ili prenosivom uređaju i/ili korištenje i/ili upravljanje podataka na bilo kakav način, uključujući, ali ne i ograničeno na prikupljanje, spremanje, brisanje, korištenje, kombiniranje i objavljivanje podataka pri čemu se sve navedene aktivnosti odvijaju u Republici Hrvatskoj. Ako imam mjesto boravišta van Republike Hrvatske, moji podaci biti će prebačeni u Republiku Hrvatsku i obrađeni i spremljeni tamo sukladno standardima zaštite podataka u Republici Hrvatskoj. Korištenjem ove aplikacije i pružanjem podataka, pristajem na takav prijenos i obradu podataka u Republici Hrvatskoj. Upoznat/a sam s pravom da u svakom trenutku opozovem svoju suglasnosti. Opoziv izjave o suglasnosti zabranjuje daljnju obradu mojih osobnih podataka te sam upoznat/a da u slučaju opoziva prestajem biti korisnikom programa vjernosti – Foodie Loyalty aplikacije i ne mogu više koristiti predviđene pogodnosti. Upoznat/a sam s pravom da se u svakom trenutku mogu usprotiviti obradi mojih osobnih podataka u svrhe marketinga te se u tom slučaju moji podaci više neće koristiti u tu svrhu. Ako želite obrisati svoje osobne podatke iz Foodie Loyalty aplikacije, uključujući podatke za prijavu, obratite se na loyalty@foodcity.com.hr sa svojim emailom i vaši podaci će biti brisani u roku 72h.